Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Výzkum čtenosti

VÝZKUM ČTENOSTI TISKU - MEDIA PROJEKT

Výzkum  čtenosti tisku MEDIA PROJEKT (MP) je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let.  Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní pro tisková média. Výzkum realizují od roku 2013 společnosti společnosti STEMMARK a MEDIAN, jeho zadavateli jsou Unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA). Od roku 2018 probíhá nová fáze realizace výzkumu se stejnými agenturami. Hlavním rozdílem je postupný přechod na dotazování prostřednictvím metody CAWI. Data jsou prezentována účastníkům projektu 2x ročně a to v únoru a v srpnu. Data za zbývající dvě čtvrtletí účastníci obdrží od realizátorů vždy v květnu a v listopadu.

Metodika
Od 1. 1. 2006 výzkum Media projekt využívá CAPI metodu (dotazování pomocí notebooků) a od tohoto data výzkum sleduje pouze tiskové tituly. Výzkum je realizován na vzorku 25 000 respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá „face to face“ metodou. Pro identifikaci titulů se kromě psaných názvů používají i jejich barevná loga. Tituly a jejich loga jsou zobrazovány čtyři na obrazovce a respondent se povinně vyjadřuje ke každému titulu, zda jej četl. Metoda navíc  v dotazovací situaci u časopisů respondentovi zobrazuje tituly v pořadí, které je individuální na základě různých charakteristik respondentů.

Od roku 2019 probíhá dotazování 15 % vzorku respondentů metodou CAWI.
 

Nejnovější výsledky za 3. a 4. čtvrtletí 2019 a roční data 2019 představené 11. 2. 2020

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky čtenosti titulů ve 3. a 4. čtvrtletí 2019

Základní výsledky čtenosti - roční data 2019

Prezentace - Výsledky MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2019 a zajímavosti z naměřených dat

 

Doprovodný program prezentace 11. února 2020

300+1 let vydávání českých tiskovin

Fakescape: jak uniknout fakenews

25+1 let měření tiskového trhu v ČR

 

Výsledky výzkumu za 2. a 3. čtvrtletí 2019

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 2. a 3. čtvrtletí 2019

 

Výsledky výzkumu za 1. a 2. čtvrtletí 2019 prezentované 8. srpna 2019 jsou k dispozici zde:

Základní výsledky čtenosti titulů v 1. a 2. čtvrtletí 2019

Prezentace k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2019

Zásah tisku v atraktivních cílových skupinách - prezentace

Síla tisku a události v průběhu 25 let realizace MEDIA PROJEKTU

Tisk, čtení, léto a dovolené - prezentace

 

Výsledky výzkumu za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 prezentované 14. května 2019 jsou k dispozici zde:

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

 

Výsledky výzkumu za 3. a 4. čtvrtletí 2018 prezentované 7. února 2019 jsou zde:

Prezentace výsledků MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní průměrné výsledky o čtenosti titulů za rok 2018

Tisková zpráva Unie vydavatelů k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

25 let MEDIA PROJEKTU - prezentace

 

Archív výsledků:

 

Výsledky výzkumu prezentované 7. února 2019 jsou k dispozici zde:

Prezentace výsledků MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní průměrné výsledky o čtenosti titulů za rok 2018

Tisková zpráva Unie vydavatelů k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

25 let MEDIA PROJEKTU - prezentace

 

Rok 2018

Základní výsledky za 2. a 3. čtvrtletí 2018

Tisková zpráva Unie vydavatelů k výsledkům za 2. a 3. čtvrtletí 2018

Prezentace výsledků za 1. a 2. čtvrtletí 2018

Základní výsledky za 1. a 2. čtvrtletí 2018 - tisková zpráva

Prezentace GDPR a výzkum

Prezentace Michal Hanák - Synergie tisku a internetu

Tisková zpráva za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018

 

 

Rok 2017

Tisková zpráva roční data 2017

Prezentace výsledků za 3. a 4. čtvrtletí 2017

Tisková zpráva za 3. a 4. čtvrtletí 2017

Tisková zpráva za 2. a 3.Q. 2017

Tisková zpráva za 1. a 2.Q. 2017

Tisková zpráva za 4. Q. 2016 a 1. Q. 2017

 

 

Rok 2016

Prezentace za 3. Q. a 4. Q. 2016

Tisková zpráva za 1. Q. a 4. Q. 2016

2. Q. a 3. Q. 2016

1. Q. a 2. Q. 2016

4. Q. 2015 a 1. Q. 2016

 

Rok 2015

1. Q. a 4. Q. 2015

3. Q. a 4. Q. 2015

2. Q. a 3. Q. 2015

1. Q. a 2. Q. 2015

4. Q. 2014 a 1. Q. 2015

 

Rok 2014

4. Q. 2013 a 1. Q. 2014

1. Q. a 2. Q. 2014

2. Q. a 3. Q. 2014

3. Q. a 4. Q. 2014

1. Q. a 4. Q. 2014

 

Rok 2013

Prezentace výsledků nadstavby MP Online

1. Q. - 4. Q. 2013

3. Q. a 4. Q. 2013

2. Q. a 3. Q. 2013

1. Q. a 2. Q. 2013

4. Q. 2012 a 1. Q. 2013     

 

Rok 2012

1. - 4. Q. 2012

3. a 4. Q 2012    

2. a 3. Q 2012    

1.Q. a 2. Q. 2012    

4. Q. 2011 a 1. Q. 2012

 

Rok 2011

1. - 4. Q. 2011

3. a 4. Q 2011

2. a 3. Q 2011

1. a 2. Q 2011

4. Q 2010 a 1. Q. 2011

 

Rok 2010

1. - 4. Q. 2010

3. a 4. Q. 2010

2. a 3. Q. 2010

1. a 2. Q. 2010

4. Q. 2009 a 1. Q. 2010

 

Rok 2009

1. - 4. Q. 2009

3. a 4. Q. 2009

2. a 3. Q. 2009

1. a 2. Q. 2009

4. Q. 2008 a 1. Q. 2009

 

Rok 2008

1. - 4. Q. 2008

3. a 4. Q. 2008

2. a 3. Q. 2008

1. a 2. Q. 2008

4. Q. 2007 a 1. Q. 2008

 

Rok 2007

1. - 4. Q. 2007

3. a 4. Q. 2007

2. a 3. Q. 2007

1. a 2. Q. 2007

4. Q. 2006 a 1. Q. 2007

 

Rok 2006

3. a 4. Q. 2006

2. a 3. Q. 2006

1. a 2. Q. 2006

 

 

Účast ve výzkumu
Ve výzkumu jsou sledovány pouze tituly těch vydavatelů, kteří se podílí na financování výzkumu a ověřují náklady titulů podle metody ABCČR. Uzavření smlouvy s Unií vydavatelů je proto hlavní podmínkou pro účast ve výzkumu, přičemž není nezbytné, aby vydavatel byl členem Unie vydavatelů.