Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Výzkum čtenosti

VÝZKUM ČTENOSTI TISKU - MEDIA PROJEKT

Výzkum  čtenosti tisku MEDIA PROJEKT (MP) je na českém tiskovém trhu dlouhodobě zavedeným „one currency výzkumem“ zjišťujícím sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let.  Výsledky tohoto výzkumu se používají při mediálním plánování kampaní pro tisková média. Výzkum realizují od roku 2013 společnosti společnosti STEMMARK a MEDIAN, jeho zadavateli jsou Unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA). Od roku 2018 probíhá nová fáze realizace výzkumu se stejnými agenturami. Hlavním rozdílem je postupný přechod na dotazování prostřednictvím metody CAWI s výchozím podílem 10 % respondentů v roce 2018. Data jsou prezentována účastníkům projektu 2x ročně a to v únoru a v srpnu. Data za zbývající dvě čtvrtletí účastníci obdrží od realizátorů vždy v květnu a v listopadu.

Metodika
Od 1. 1. 2006 výzkum Media projekt využívá CAPI metodu (dotazování pomocí notebooků) a od tohoto data výzkum sleduje pouze tiskové tituly. Výzkum je realizován na vzorku 25 000 respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá „face to face“ metodou. Pro identifikaci titulů se kromě psaných názvů používají i jejich barevná loga. Tituly a jejich loga jsou zobrazovány čtyři na obrazovce a respondent se povinně vyjadřuje ke každému titulu, zda jej četl. Metoda navíc  v dotazovací situaci u časopisů respondentovi zobrazuje tituly v pořadí, které je individuální na základě různých charakteristik respondentů.

Od roku 2019 probíhá dotazování 15 % vzorku respondentů metodou CAWI.
 

Nejnovější výsledky výzkumu za 1. a 2. čtvrtletí 2019 prezentované 8. srpna 2019

Základní výsledky čtenosti titulů v 1. a 2. čtvrtletí 2019

Prezentace k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 1. a 2. čtvrtletí 2019

Zásah tisku v atraktivních cílových skupinách - prezentace

Síla tisku a události v průběhu 25 let realizace MEDIA PROJEKTU

Tisk, čtení, léto a dovolené - prezentace

 

Výsledky výzkumu za 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019 prezentované 14. května 2019 jsou k dispozici zde:

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

 

Výsledky výzkumu za 3. a 4. čtvrtletí 2018 prezentované 7. února 2019 jsou zde:

Prezentace výsledků MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní průměrné výsledky o čtenosti titulů za rok 2018

Tisková zpráva Unie vydavatelů k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

25 let MEDIA PROJEKTU - prezentace

 

Archív výsledků:

 

Výsledky výzkumu prezentované 7. února 2019 jsou k dispozici zde:

Prezentace výsledků MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní výsledky o čtenosti titulů ve 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní průměrné výsledky o čtenosti titulů za rok 2018

Tisková zpráva Unie vydavatelů k výsledkům MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

25 let MEDIA PROJEKTU - prezentace

 

Rok 2018

Základní výsledky za 2. a 3. čtvrtletí 2018

Tisková zpráva Unie vydavatelů k výsledkům za 2. a 3. čtvrtletí 2018

Prezentace výsledků za 1. a 2. čtvrtletí 2018

Základní výsledky za 1. a 2. čtvrtletí 2018 - tisková zpráva

Prezentace GDPR a výzkum

Prezentace Michal Hanák - Synergie tisku a internetu

Tisková zpráva za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018

 

 

Rok 2017

Tisková zpráva roční data 2017

Prezentace výsledků za 3. a 4. čtvrtletí 2017

Tisková zpráva za 3. a 4. čtvrtletí 2017

Tisková zpráva za 2. a 3.Q. 2017

Tisková zpráva za 1. a 2.Q. 2017

Tisková zpráva za 4. Q. 2016 a 1. Q. 2017

 

 

Rok 2016

Prezentace za 3. Q. a 4. Q. 2016

Tisková zpráva za 1. Q. a 4. Q. 2016

2. Q. a 3. Q. 2016

1. Q. a 2. Q. 2016

4. Q. 2015 a 1. Q. 2016

 

Rok 2015

1. Q. a 4. Q. 2015

3. Q. a 4. Q. 2015

2. Q. a 3. Q. 2015

1. Q. a 2. Q. 2015

4. Q. 2014 a 1. Q. 2015

 

Rok 2014

4. Q. 2013 a 1. Q. 2014

1. Q. a 2. Q. 2014

2. Q. a 3. Q. 2014

3. Q. a 4. Q. 2014

1. Q. a 4. Q. 2014

 

Rok 2013

Prezentace výsledků nadstavby MP Online

1. Q. - 4. Q. 2013

3. Q. a 4. Q. 2013

2. Q. a 3. Q. 2013

1. Q. a 2. Q. 2013

4. Q. 2012 a 1. Q. 2013     

 

Rok 2012

1. - 4. Q. 2012

3. a 4. Q 2012    

2. a 3. Q 2012    

1.Q. a 2. Q. 2012    

4. Q. 2011 a 1. Q. 2012

 

Rok 2011

1. - 4. Q. 2011

3. a 4. Q 2011

2. a 3. Q 2011

1. a 2. Q 2011

4. Q 2010 a 1. Q. 2011

 

Rok 2010

1. - 4. Q. 2010

3. a 4. Q. 2010

2. a 3. Q. 2010

1. a 2. Q. 2010

4. Q. 2009 a 1. Q. 2010

 

Rok 2009

1. - 4. Q. 2009

3. a 4. Q. 2009

2. a 3. Q. 2009

1. a 2. Q. 2009

4. Q. 2008 a 1. Q. 2009

 

Rok 2008

1. - 4. Q. 2008

3. a 4. Q. 2008

2. a 3. Q. 2008

1. a 2. Q. 2008

4. Q. 2007 a 1. Q. 2008

 

Rok 2007

1. - 4. Q. 2007

3. a 4. Q. 2007

2. a 3. Q. 2007

1. a 2. Q. 2007

4. Q. 2006 a 1. Q. 2007

 

Rok 2006

3. a 4. Q. 2006

2. a 3. Q. 2006

1. a 2. Q. 2006

 

 

Účast ve výzkumu
Ve výzkumu jsou sledovány pouze tituly těch vydavatelů, kteří se podílí na financování výzkumu a ověřují náklady titulů podle metody ABCČR. Uzavření smlouvy s Unií vydavatelů je proto hlavní podmínkou pro účast ve výzkumu, přičemž není nezbytné, aby vydavatel byl členem Unie vydavatelů.