Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Novinky  | EMMA-ENPA se připojila k vypracování celoevropského kodexu o online dezinformacích

29. 4. 2018

EMMA-ENPA se připojila k vypracování celoevropského kodexu o online dezinformacích

V návaznosti na sdělení Evropské komise ze dne 26. dubna Komise oznámila vytvoření mnohostranného fóra odpovídajícího na vypracování celoevropského kodexu o dezinformacích do července 2018. Fórum složené z platforem a zástupců reklamního průmyslu nakonec přijme kodex a bude muset poskytovat příklady osvědčených postupů týkajícím se transparentnosti při umístění reklamy, transparentnosti sponzorovaného obsahu (zejména politické reklamy a tématické reklamy), zintenzivnění úsilí o uzavření falešných účtů, zlepšení vyhledatelnosti důvěryhodného obsahu, značení systémů a pravidel pro zprávy, poskytování nástrojů umožňujících uživatelům přizpůsobené a interaktivní online zážitky, průhlednost algoritmů. Jedná se pouze o návrhy Komise a neexistuje žádná jistota, že tato opatření budou zahrnuta do kodexu. Členové mnohostranného fóra pocházejí ze sektorů, které budou muset použít kodex (platformy a reklamní průmysl: Google, Facebook, Twitter, Mozilla, Wikimedia, EDIMA, EASA, WFA, AIM, IAB Europe, EACA).

V této souvislosti byla EMMA-ENPA vyzvána, aby se stala součástí sdružení Sounding Board se zástupci médií, akademické obce a občanské společnosti. Sounding Board má poradní funkci a bude muset poskytnout připomínky při vypracování kodexu a vypracovat "KPI" (klíčové ukazatele výkonnosti), kterým se bude sledovat efektivní implementace kodexu. Nakonec bude muset rada zveřejnit zprávu, která shromáždí všechny výsledky různých pozorování.

Tři oficiální schůze Komise budou uspořádány za účelem vytvoření sounding boardu. Budou se konat 29. května 14. června a 17. července. Mimo těchto oficiálních zasedání může sounding board uspořádat své vlastní schůze jako pracovní skupiny.

ENPu a-EMMu bude na prvním jednání sounding boardu zastupovat právní poradkyně Marie de Cordier-. Dalšími zástupci mediálního a novinářského světa jsou: EPC NME a Evropská federace novinářů (EFJ).

Další kroky:

• 14. června a 17. července: Plenární diskusní fórum.

• Očekává se, že celoevropský kodex praxe bude přijat do konce července.

• Očekává se, že celoevropský kodex praxe přinese výsledky do konce října 2018.

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update