Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
20. 3. 2019  |  18.27
Domácí stránka  | Novinky  | Výsledky MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

Výsledky MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti.

 

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 7. února 2019

Český tisk je po 300 letech své existence vlivným médiem s vysokým zásahem

V tomto týdnu, kdy si připomínáme 300. výročí vydání prvního periodika v českém jazyce (4. února 1719) jsou zveřejněny výsledky výzkumu českého tisku MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí roku 2018. Mimo jiné v těchto dnech také MEDIA PROJEKT slaví 25 let od svého vzniku. Proto také na prezentaci, která se uskutečnila 7. 2. 2019 v Prague Business Clubu realizátoři výzkumu připomněli vývoj, kterým tento výzkum prošel proto, aby podával co nejvalidnější výsledky a reflektoval také změny, k nimž v uplynulém čtvrtstoletí došlo na mediálním trhu.

O významu tisku svědčí, že jeho zásah představuje v současné době téměř 7,7 milionu osob, což znamená 87 % obyvatel České republiky v čtenářském věku, tj. 12 až 79 let. 

„Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosahuje téměř 74 % populace 12 až 79 let. Čtenost deníků a jejich suplementů na vydání je téměř 48 % této populace a čtenost časopisů na vydání je skoro 64 %,“ uvedl na základě prezentovaných výsledků k výstupům MEDIA PROJEKTU za 3. a 4. čtvrtletí 2018 výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Z regionálního hlediska jsou nadprůměrnými čtenáři tisku obyvatelé Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Prahy.

 

Čtenost deníků a suplementů

Nejčtenějšími deníky byly ve druhém pololetí roku 2018 Blesk (932 tis. čtenářů), MF DNES (554 tis. čtenářů) a Právo (233 tis. čtenářů). Z celkem osmi dotazovaných deníků vzrostl počet čtenářů u čtyřech. Největší byl nárůst počtu čtenářů deníku Aha! o +6,4 %, Blesku o +2,5 %, Lidových novin o +1 % a Deníku o +0,8 %.

Celková čtenost titulů sítě Deník dosáhla v druhém pololetí 2018 průměrné výše 511 tis. čtenářů na vydání. Největšího počtu čtenářů dosáhl Deník ve východních Čechách, a to především díky nárůstu počtu čtenářů o 20,3 %. Druhým regionem s nejvyšší čteností Deníku byla severní Morava a Slezsko, kde nárůst počtu čtenářů dokonce překročil jednu čtvrtinu (+25,4 %).

Zvýšila se čtenost bezplatných deníků Metro (+14,4 %), který ve druhém pololetí 2018 četlo průměrně denně 478 tis. osob a E15 (+2,7 %) se 76 tis. čtenáři.

V případě suplementů deníků zůstává dlouhodobě zachováno pořadí nejčtenějších titulů. Na prvním místě je to Blesk magazín, který dosáhl 1,175 milionu čtenářů na vydání, dále TV Magazín s 860 tis. čtenáři a Magazín DNES + TV s 585 tis. čtenáři. Největší nárůst počtu čtenářů zaznamenal již podruhé za sebou suplement TV Pohoda o +9,3 %. Zvýšil se i počet čtenářů suplementů Doma DNES (+2,3 %) a Víkend DNES (+1,9 %).

Analytická data MEDIA PROJEKTU ukazují, že mezi čtenáři deníků jsou nadprůměrně zastoupeni příslušníci managementu, kteří rozhodují o finančních tocích firem, vyšší příjmové skupiny ABC (podle národní klasifikace) a obyvatelé velkých měst. Data také vyvrací představu o tom, že bezplatné deníky čtou především staří lidé z nízkopříjmových skupin, neboť podle výsledků výzkumu mají mezi čtenáři bezplatných deníků nadprůměrné zastoupení hlavně čtenáři středního věku.

 

Čtenost časopisů

Mezi prodávanými časopisy si drží i po 3. a 4. čtvrtletí 2018 vedoucí postavení se 488 tis. čtenáři na vydání Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center. Na druhou pozici se díky nárůstu počtu čtenářů o +3,2 % propracoval programový čtrnáctideník TV max vydavatelství MAFRA Print se 450 tis. čtenáři na vydání a naopak na třetí pozici klesl časopis Rytmus života stejného vydavatele, jehož průměrný počet čtenářů na vydání dosáhl 431 tis. osob.

Na dalších místech se umístily tituly Blesk pro ženy vydavatelství Czech News Center (382 tis. čtenářů), Epocha vydavatelství RF Hobby (381 tis. čtenářů), Chvilka pro tebe vydavatelství MAFRA Print (337 tis. čtenářů), TV mini vydavatele VLTAVA LABE MEDIA (301 tis. čtenářů) a 100+1 vydavatelství Extra Publishing (285 tis. čtenářů). Nejčtenějším bezplatným časopisem je titul 5plus2 vydavatelství MAFRA, jehož průměrný počet čtenářů na jedno vydání činil ve druhém pololetí 2018 celkem 819 tis. osob.

Ve 3. a 4. čtvrtletí 2018 se zvýšila o 6 % čtenost sportovních časopisů, mezi nimiž největší nárůst zaznamenal měsíčník vydavatelství Czech News Center Sport Góóól! (+10,8 %). Dále o 2 % vzrostl díky vánočnímu období počet čtenářů programových časopisů s největšími nárůsty u čtrnáctideníků TV mini (+7,5 %) a TV Star (+3,6 %) – oba z vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA – a již zmíněný TV max. Třetí skupinou časopisů s celkovým nárůstem čtenosti jsou motoristické časopisy, kde nejvíce vzrostla čtenost měsíčníku Automobil vydavatelství Business Media CZ (+7,9 %), Svět motorů Speciál (+5 %) a Svět motorů (+4,7 %), oba z vydavatelství Czech News Center.

Mimo uvedené tituly zaznamenal ve 3. a 4. čtvrtletí 2018 absolutně největší zvýšení počtu čtenářů měsíčník Chvilka v kuchyni vydavatelství MAFRA Print, a to o 13,3 %. Celkově se zvýšil počet čtenářů u 27 časopisů.

Realizátoři v rámci prezentace upozornili také na některé zajímavosti, které výsledky MEDIA PROJEKTU přinášejí. Ukazuje se například, že čtenáři časopisů častěji sportují a navštěvují sportovní utkání, jsou kutilové, chalupáři nebo se věnují ručním pracím a mají ekologické cítění. Zajímavé také je, že i když ekonomické tituly čte jen přibližně 5 % populace ve věku 12 až 79 let, mezi vědci (bez ohledu na obor) je 18 % čtenářů ekonomických titulů. To se projevuje například tím, že časopis Ekonom je mezi vědci titulem s druhou nejvyšší afinitou a je v této sociodemografické skupině čten 3,5 krát více než v obecné populaci. I další ekonomický týdeník Euro je čten mezi vědci 3,3 krát více než v celkové populaci.

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti.

MEDIA PROJEKT je kontinuální výzkum čtenosti tisku realizovaný pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur ASMEA výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK. Výzkumu se ročně účastní 25 000 respondentů ve věku 12 – 79 let dotazovaných v 90 % formou face to face za použití přenosných počítačů (CAPI) a v 10 % metodou CAWI (dotazování prostřednictvím webu). Vzorek respondentů je rovnoměrně strukturován podle struktury celkové populace ČR. MEDIA PROJEKT probíhá od roku 1994 a je průběžně metodicky zdokonalován.

Kontakt: Unie vydavatelů, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, tel.: 222 329 730, e-mail: unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz