Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
12. 6. 2018  |  19.39
Domácí stránka  | Novinky  | Výsledky MEDIA PROJEKTu za 4 čtvrtletí 2016 a 1 čtvrtletí 2017: Zásah tiskových médií je vysoký – každý devátý z deseti čte v ČR tištěná média

Výsledky MEDIA PROJEKTu za 4 čtvrtletí 2016 a 1 čtvrtletí 2017: Zásah tiskových médií je vysoký – každý devátý z deseti čte v ČR tištěná média

Realizátoři one currency výzkumu čtenosti tiskových médií MEDIA PROJEKT – agentury MEDIAN a STEM/MARK předali 11. května 2017 zadavatelům výzkumu – Unii vydavatelů a ASMEA – výsledky výzkumu za 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017. Výstupy výzkumu potvrzují vysoký a stabilní zásah tiskových médií v české populaci (viz graf a tabulka).

MEDIA PROJEKT: 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017, zadavatelé: Unie vydavatelů a ASMEA, realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK (celkový zásah – čtenost v delším období)

Čtenost deníků a suplementů

Nejčtenějším celostátním deníkem zůstává titul Blesk, jehož čtenost se zvýšila o 0,5 % na hranici 1 milionu čtenářů. Druhým titulem je Mladá fronta DNES s 605 tis. čtenářů na vydáni a třetím titulem je deník Právo s 270 tis. čtenářů na vydání. Největšího nárůstu počtu čtenářů ve srovnání s minulými výstupy za 2. pololetí 2016 dosáhl deník Hospodářské noviny, jejich počet se zvýšil o 7,3 %. Téměř stejná zůstala čtenost celostátní sítě novin Deník ČR, která dosáhla 602 tisíc osob.

Postavení nejčtenějšího suplementu posílil titul Blesk magazín TV. Druhým nejčtenějším suplementem zůstává TV Magazín. Počet svých čtenářů zvýšilo proti minulému období celkem 8 suplementů a u jednoho zůstal počet čtenářů stejný. Největší nárůst počtu čtenářů vykázal suplement Ego! magazín Hospodářských novin, jehož čtenost na vydání vzrostla o více než 11 procent. Druhým titulem co do nárůstu počtu čtenářů byl suplement Deník Víkend (+ 5,9 procenta) a třetím Pátek Lidových novin (+ 4,1 procenta).

Čtenost časopisů

U časopisů výsledky ukazují největší nárůst počtu čtenářů měsíčníku ForMen, s navýšením o 42,3 procenta. K hranici růstu 20 % se přiblížily nebo ji překročily ještě dva další časopisy, a to sice Instinkt (+ 19,8 procenta) a Můj dům (+ 20,5 procenta). Dalších 8 časopisů z různých žánrových skupin dosáhlo nárůstu počtu čtenářů vyššího než 10 procent.

Celkově vzrostla čtenost většiny titulů v žánrových skupinách časopisů o vaření, péče o zdraví, IT časopisů a časopisů o bydlení, ale také například motoristických či křížovkářských časopisů.

Nejčtenějším magazínem byl ve sledovaném období bezplatný týdeník 5plus2 s průměrným počtem 857 tis. čtenářů na vydání. Nejčtenějším prodávaným časopisem byl Nedělní Blesk s 540 tis. čtenářů, následovaný Rytmem života s 524 tis. čtenářů na vydání.

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – www.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti.

Předání výsledků 11. 5. 2017 proběhlo bez veřejné prezentace a tiskové konference, které se uskuteční při zveřejnění výstupů za 1. pololetí 2017 dne 10. 8. 2017.

 

Se základními výsledky čtenosti jednotlivých sledovaných titulů ve skupině čtenářů 12 až 79 let se lze seznámit na http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/vyzkum_ctenosti

TZ Unie vydavatelů