Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
12. 6. 2019  |  18.00
Domácí stránka  | Aktuality  | Valná hromada Unie vydavatelů přijala nové stanovy a zvolila správní radu

Valná hromada Unie vydavatelů přijala nové stanovy a zvolila správní radu

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 23. ledna 2019

 

Valná hromada Unie vydavatelů přijala nové stanovy a zvolila správní radu

 

Dne 23. ledna 2019 se uskutečnila valná hromada Unie vydavatelů, které se zúčastnili téměř všichni členové této asociace vydavatelů novin a časopisů v České republice.

Valná hromada přinesla některé vnitřní změny ve struktuře Unie vydavatelů. Po dvanáctiletém fungování se totiž stávající komorový systém, kdy byla Unie vydavatelů rozdělena do dvou sekcí, ukázal jako nevyhovující, protože v důsledku vývoje na trhu dochází ke spojování deníkových a časopiseckých vydavatelství. Také na současném mediálním trhu ovlivněném stále intenzivnějším nástupem digitálních technologií jsou hlavní zájmy vydavatelů deníků a časopisů téměř ve všem totožné.

Valná hromada zvolila podle nových stanov devítičlennou správní radu, která bude v mezidobí do další valné hromady činnost Unie vydavatelů řídit. Čeká ji při tom řada naléhavých témat, na něž se chce především soustředit. Zvolena byla i tříčlenná kontrolní komise, která bude kontrolovat plnění úsporně stanoveného rozpočtu, který valná hromada rovněž přijala.

Hlavními prioritami činnosti Unie vydavatelů bude v roce 2019 ochrana zájmů vydavatelů v oblasti evropské a domácí legislativy, podpora některých společných aktivit zaměřených na monetizaci obsahu a v oblasti výzkumu trhu získávání a podpora nových dat o tiskových titulech. Právě v tomto směru zdůraznil předsedající valné hromady a dosavadní předseda správní rady Unie vydavatelů Petr Marek (VLTAVA LABE MEDIA), že „cílem je poskytovat o tisku data nejen na úrovni „reálných uživatelů“, jak je tomu v současném výzkumu čtenosti, ale také o celkovém počtu kontaktů mezi čtenáři a tiskovými médii, což jsou údaje, které se stále více uplatňují u jiných, zejména digitálních, mediatypů.“

Správní rada (v abecedním pořadí) Petra Fundová, Jiří Kašpar, Pavel Kvoriak, Roman Latuske, Petr Marek, František Nachtigall, Miloslava Nováková, Libuše Šmuclerová, Tomáš Tkačík.

Kontakt: Ing. Václav Mach, výkonný ředitel, Unie vydavatelů, Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1, tel.: 608 014 683, 222 329 730, e-mail: unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz