Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Autorská práva: Dohoda v Radě nebyla dosažena, plánovaný trialog byl zrušen

21. 1. 2019

Autorská práva: Dohoda v Radě nebyla dosažena, plánovaný trialog byl zrušen

Velvyslanci členských zemí ve výboru Coreper se setkali v pátek 18. 1. 2019, protože rumunské předsednictví se pokusilo získat aktualizovaný mandát pro poslední trialog plánovaný na 21. 1. 2019.

Avšak 11 zemí (s největší pravděpodobností Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko a Lucembursko) odmítlo návrh předsednictví podpořit.

Kvalifikovaná většina nebyla dosažena kvůli ustanovení požadovanému Německem (výjimky pro malé a střední podniky v čl. 13 odst. 4 písm. a), což bylo odmítnuto Francií a jinými členskými státy.

Pokud jde o článek 11, máme informace, že navrhovaný mandát získal nezbytnou kvalifikovanou většinu.

Předsednictví proto rozhodlo o zrušení třístranné schůzky, která se měla uskutečnit 21. ledna a odložila potenciální dosažení dohody, což by mohlo ohrozit přijetí návrhu, protože čas na to je už omezen.

ENPA a EMMA žádají své členy, aby trvali na tom, aby členské státy působily na předsednictví, aby neztrácelo čas a co nejdříve přistoupilo k přijetí mandátu.

Pokud jde o další kroky, hovoří se, že je nepravděpodobné, že se uskuteční schůzka pracovní skupiny o autorských právech a že návrh může být přenesen zpět přímo do Coreperu, ačkoli zjevně neexistuje žádné datum, ani pro jednání trialogu.

Zdroj: EU Affairs Update for EMMA & ENPA members  // e.weekly 2 // 21. ledna-2019