Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
17. 6. 2019  |  17.37
Domácí stránka  | Aktuality  | Bez nové legislativy hrozí zánik žurnalistické profese

Bez nové legislativy hrozí zánik žurnalistické profese

Dne 18. ledna 2019 zveřejnil zpravodajský server Flowee rozhovor s výkonným ředitelem Unie vydavatelů Václavem Machem. Rozhovor se týká nové evropské legislativy v oblasti autorských práv v digitálním prostředí, zejména toho co nová legislativa přinese vydavatelům. Vyvrací také mýty týkající se tzv. cenzury internetu a další falešné informace, které jsou v souvislosti s jednáním o nové legislativě šířeny.

Hlavním tématem je pak polemika s Cory Doctorowem, který před nedávnem na serveru Flowee publikoval příspěvek, kde představuje svoji vizi dopadů nové autorskoprávní legislativy. Doctorow ve svém článku vystupuje jako obránce internetových svobod a tvrdí, že schválení směrnice hrozí zánikem internetu v současné podobě.

Nejbližší dny jsou klíčové pro konečnou podobu směrnice, protože vrcholí jednání o dosud sporných a tudíž nedojednaných částech jejího textu, mezi které patří také práva vydavatelů a povinnost provozovatelů platforem bránit publikování nelegálního obsahu. V Radě EU prosazují různé členské státy EU odlišné přístupy k právu vydavatelů, pokud jde o výjimky pro tzv. krátké úryvky, které používají digitální platformy v rámci svých agregačních a vyhledávacích služeb. Paralelně probíhají také trojstranná jednání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.

Rozhovor je k dispozici zde.