Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Fake news: výsledek nedávných debat

4. 12. 2018

Fake news: výsledek nedávných debat

Národní ministři kultury uspořádali v průběhu posledního jednání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 27. listopadu veřejnou rozpravu o řešení problému šíření dezinformací na internetu, zaměřenou na "fake news", média a jejich úlohu ve vztahu k tomuto problému.

Rakouský spolkový ministr Gernot Blumel zahájil diskusi tím, že zdůraznil rozsah problému. Pan Blumel zdůraznil, jak ekonomické oslabení mediálního odvětví může mít škodlivé důsledky pro kvalitu informací předávaných prostřednictvím médií.

Vstup Komise byl velmi stručný. Komisař zhodnotil situaci uvedením výčtu již provedených kroků a zdůraznil, že je důležité nadále podporovat nezávislou síť ověřování faktů a mediální gramotnost v Evropě.

Nakonec se vyjádřili i ministři. Obecně řečeno, velká většina členských států jednoznačně uvítala iniciativy Komise pro boj proti dezinformacím, zejména Kodex osvědčených postupů a vytvoření evropské sítě kontroly faktů. Přesto některé členské státy považují samoregulaci za nedostatečnou a usilují o společný přístup na úrovni EU, ale jiné věří, že samoregulace je klíčem k řešení tohoto problému.

Akční plán Komise týkající se dezinformací bude zveřejněn tento měsíc. Podle informací EMMA/ENPA bylo na úrovni Komise dosaženo dohody, a proto komisaři Ansip a King připravují

veřejnou prezentaci plánu na 5. prosince.

Akční plán bude pravděpodobně zahromovat čtyři oblasti:

- První oblastí činnosti bude provozování nástrojů pro analýzu, monitorování a sdílení informací s národními vládami. To by také zahrnovalo "systém včasného varování" o dezinformacích, který by potenciálně mohla řídit kancelář EU StratCom.

- Druhá oblast zajistí propojení hlavních měst EU a zajistí vzájemnou výměnu informací.

- Třetí akce se bude týkat stanovení dalších cílů, jak by se platformy zapojily do tohoto boje.

- Čtvrtým akčním bodem bude zvyšování povědomí občanů o tom, jakým způsobem se stávají cílem dezinformačních kampaní.

EMMA a ENPA budou nadále sledovat toto téma, zejména ve světle nejnovějších znepokojivých zákonů přijatých ve Francii dne 20. listopadu.

Další kroky:

5. prosince: Akční plán Komise

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 33 // 3. prosince 2018