Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Copyright: aktuální stav projednávání návrhu směrnice

4. 12. 2018

Copyright: aktuální stav projednávání návrhu směrnice

Během třístranného dialogu, který proběhl minulý týden (26. listopadu) se diskuse zabývala článkem 11 a obsahovala také témata, jako je definice tiskových publikací (článek 2), zahrnutí zpravodajských agentur, ale netýkala se ochrany krátkých úryvků.

Dne 30. listopadu se uskutečnilo setkání delegátů stálých zastoupení, které se týkalo článků 7, 9a, 14, 15 a 16a.

Dne 3. prosince 2018 od 19:00 proběhl další trilog. Zákonodárci na něm hodlali přezkoumat celou směrnici, včetně článku 11.

EMMA a ENPA velice vítá mobilizaci novin v celé Evropě při zveřejňování otevřeného dopisu. Noviny v Belgii (La Libre, la DH, L'Echo, L'Avenir, Grenz-Echo, Le Soir); Polsku (Rzecpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Polska Press atd.); Slovensku (SME, Pravda a Hospodárske noviny); Itálii (Ansa.it, Prima Comunicazione Online); Řecku (Typologies) a Irsku (The Irish Times) kromě dalších zveřejnily nebo informovaly o otevřeném dopisu. O této mobilizaci informovaly EMMA| a ENPA v tiskové zprávě a informovali také vyjednávače, kteří se účastní trialogu. Vyzýváme členy, aby pokračovali v povzbuzení vydavatelů k publikování tohoto dopisu v průběhu tohoto týdne.

Doporučujeme také zvýšit povědomí o nevhodnosti textu Rady, který obsahuje problematickou definici tiskových publikací v článku 2.4) c., který omezuje rozsahu práva tím, že se dle upřesnění vztahuje pouze na texty pro "širokou veřejnost". Jedná se o neodůvodněné a nepřijatelné omezení práva, které by vyloučilo obrovskou část tiskových publikací.

Další kroky:

 

3. prosince: čtvrtý trialog

4. prosince: COREPER

6. prosince: Výbor JURI podá zprávu o jednáních

7 prosinec: Možná schůzka poslance

11. prosince: Druhé stínové setkání v EP

12. prosince: Možná aktualizace mandátu COREPER

13. prosince: pátý trialog

14. prosince: Možná zpráva COREPER

únor nebo březen 2019: Potenciální hlasování EP v plénu

Zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update // vydání 33 // 3. prosince 2018