Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
25. 9. 2018  |  13.17
Domácí stránka  | Aktuality  | WAN-IFRA spojuje síly s dalšími žurnalistickými organizacemi, aby vytvořily Globální radu pro budování důvěry v média a boj proti dezinformacím

WAN-IFRA spojuje síly s dalšími žurnalistickými organizacemi, aby vytvořily Globální radu pro budování důvěry v média a boj proti dezinformacím

Vytvoření Globální rady pro budování důvěry v média a boj proti dezinformacím bylo dnes oznámeno na Mezinárodním festivalu žurnalistiky v italském Perugii. Světová asociace novin a vydavatelů zpráv (WAN-IFRA) a Světové forum šéfredaktorů jsou zakládajícími členy Globální rady spolu s organizacemi Ethical Journalism Network, European Broadcasting Union, Global Editors Network, Global Forum for Media Development and the Online News Association.

Tyto organizace zastupují stovky vysílatelů a vydavatelů po celém světě a sjednocují se kolem tohoto jediného tématu s cílem usnadnit realistická, praktická a funkční řešení pro budování důvěry v média a boj proti dezinformacím.

Rada bude nepolitická a bude se scházet ke klíčovým otázkám sdílení informací, inovací, spolupráce a koordinace iniciativ.

Generální ředitel společnosti WAN-IFRA Vincent Peyrègne přivítal iniciativu a řekl: "Dezinformace jsou hrozbou po celém světě - ale většina redakcí prostě nemá zdroje ani přístup k iniciativám financovaným USA a Evropou. Sdílení informací o tom, kdo co dělá a šíření informací o úspěšných příkladech je klíčové pro důvěru v žurnalistiku a nakonec i pro zdraví otevřených společností. Cíl rady - spojit, shromažďovat a sdílet je pro odvětví důležitý. "

Prvním krokem Globální rady je pracovat společně na úložišti informací a mapovat iniciativy z celého odvětví, aby byla lépe informována celosvětová žurnalistická komunita o probíhajícím úsilí bez ohledu na jeho rozsah, způsob financování nebo místo. Toto úložiště bude přidáno prostřednictvím silných sítí a členství zakládajících členů Rady, jakož i veřejných příspěvků.

Dalším krokem činnosti Rady bude propojování jednotlivců, organizací a iniciativ a různých sítí s každým, kdo by se mohl přidat nebo je využít. Rovněž informovanost o možnosti spolupráce nebo sdílení iniciativ umožní dosáhnout z financování více a vyhnout se zbytečnému zdvojování práce v rámci komunity.

Více informací o Globální radě naleznete na adrese http://globalmis.info, kde se můžete dozvědět více o poslání Rady, prohlédnout si koncept úložiště, odeslat doplňky a zaregistrovat se pro získávání aktualizací.

zdroj: zpráva WAN-IFRA