Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
22. 3. 2019  |  11.28
Domácí stránka  | Aktuality  | Ředitel WAN-IFRA zve české vydavatele na kongres do Estorilu

Ředitel WAN-IFRA zve české vydavatele na kongres do Estorilu

Letošní 70. světový kongres zpravodajských médií pořádaný Světovou asociací vydavatelů novin a zpravodajství WAN-IFRA přivede na jedno místo vrcholné zpravodajské a mediální manažery z celého světa, aby kriticky diskutovali a vyměňovali si strategické informace o stavu odvětví a jeho budoucnosti.
 

Za kvalitní žurnalistiku stojí bojovat

"Jsme v klíčovém okamžiku, kdy důvěra v kvalitní poskytovatele médií je stále cennější. Význam čtenářských příjmů podporují technologie, které nám pomáhají lépe spolupracovat s naším publikem. Objevujeme nové formy spolupráce a usilujeme o tvůrčí a inovativní způsoby, jak vytvářet zprávy. V srdci toho všeho je a bude vždy kvalitní žurnalistika." řekl k obsahu letošního kongresu Vincent Peyrègne, generální ředitel, WAN-IFRA

Světový kongres zpravodajských médií je nejvýznamnější každoroční globální akcí novinového průmyslu. Jednání se každoročně účastní více než 1000 předních manažerů působících v novinovém odvětví v celém světě. V rámci programu budou představeny nejnovější trendy v odvětví, které se v posledním roce objevily v různých částech světa. Jednotliví řečníci budou hovořit o úspěšných projektech, které realizovali a jež by mohli být inspirací pro další vydavatele. Pořadatelé v letošním roce kladou důraz na zastoupení žen mezi účastníky i řečníky, stejně jako na zastoupení tématiky týkající se žen v programu kongresu.

Místo a termín

Estoril, Portugalsko, 6. až 8. června 2018

Program

Aktuální program je k dispozici na webové stránce. Postupně probíhá finalizace programu, proto pořadatelé doporučují tuto webovou stránku pravidelně sledovat. K vlastnímu programu také uvádí:

„Po uplynulém desetiletí se zpravodajství vrátilo k nárůstu důvěry. Inteligentní a kreativní reakce na klíčové výzvy přinášejí výsledky pro velké a malé vydavatele. V roce 2018 se zaměříme na ty, kteří přehodnotí způsob, jakým řídí a chtějí se odlišit. Program obsahuje klíčová vystoupení, otázky a odpovědi a další formáty, více tématicky zaměřených zasedání; čtyři paralelní pódia; hluboké poučení; best practices; případové studie. Poprvé představujeme paralelní zasedání o mediálních trendech a inovacích.

Profily hlavních řečníků jsou k dispozici na webové stránce.
 

Před zahájením hlavního programu kongresu proběhnou workshopy a semináře, jako například:

Mediální transformace pro malé a střední vydavatele

Kreativní strategie pro novináře

Ženy ve zpravodajství: Jak dosáhnout rozdíl
 

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek při přihlášení do konce dubna 2018 je pro členy Unie vydavatelů 1 190 euro a pro nečleny 1 890 euro.


Přihlášení

Registrace účastníků probíhá na webové stránce.

 

Všechny další informace týkající se kongresu a účasti na něm jsou k dispozici na webu akce.

www.wan-ifra.org/portugal2018

events.wan-ifra.org/events/70th-world-news-media-congress-25th-world-editors-forum