Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
22. 3. 2019  |  11.28
Domácí stránka  | Aktuality  | Autorská práva: Příští schůze Rady Evropy a akce členů EMMA a ENPA

Autorská práva: Příští schůze Rady Evropy a akce členů EMMA a ENPA

Podle informací EMMA a ENPAse zdá, že většina členských států nyní podporuje právo vydavatelů (nebo-li variantu A) namísto předpokladu zastoupení (možnost B) v rámci návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Nicméně mnoho zemí skupiny, které podporují právo vydavatelů tisku, se zdá být ochotné ke kompromisu tím, že zředí právo návratem k estonskému návrhu, kde by pro krátké úryvky platila kritéria kreativity, a nebyla by poskytována právní ochrana těmto úryvkům.

Další schůze projednávající článek 11 se uskuteční dne 28. března a je velice pravděpodobné, že bulharské předsednictví předloží nový text k článku 11. Očekává se, že předsednictví po tomto setkání před příští pracovní skupinou dne 11. dubna vypracuje "konsolidovaný text" založený zejména na výsledku diskusí o článku 11.

Naším hlavním cílem v tomto bodě je 1. konsolidace skupiny A a za 2. ujistěte se, že skupina se nevrátí zpět k Estonskem navrhovanému znění možnosti A. Za tímto účelem EMMA a ENPA připravily dvě varianty dopisu (možnosti A a B), které byly zasány přímo nebo prostřednictvím národních asociací ministrům kultury členských zemí.

V Evropském parlamentu se očekává první návrh článku 11 na konci tohoto týdne. Předpokládá se, že zpravodaj poslanec Evropského parlamentu Voss (EPP / Ger) navrhne právo s ohledem na podíl novinářů a vyloučí hypertextové odkazy v rámci samotného článku (namísto bodu odůvodnění).

Hlasování bylo odloženo na 24. dubna (a mohlo by být potenciálně odloženo až do května).

Další kroky:

• 28. března: Pracovní skupina pro intelektuální vlastnictví projednávající článek 11

• 11. dubna: Pracovní skupina pro intelektuální vlastnictví, kde by měl být předložen nový konsolidovaný text

• 24. dubna: hlasování JURI

zdroj: EMMA-ENPA EU Affairs update