Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
20. 7. 2017  |  17.11
Domácí stránka  | Aktuality  | KONFERENCE: Ochrana osobních údajů – jste dobře připraveni na GDPR?

KONFERENCE: Ochrana osobních údajů – jste dobře připraveni na GDPR?

Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost ve všech státech Evropské unie, včetně České republiky nové nařízení na ochranu osobních údajů, známým pod názvem GDPR neboli General Data Protection Regulation. Tím se zásadně mění pravidla ochrany osobních údajů a zavádí se vysoké sankce za jejich porušování. Připravit na něj by se měly všechny subjekty, které jakýmkoliv způsobem zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Týká se to tedy nejen zadavatelů, kteří shromaždují kontakty na zákazníky, ale i vydavatelů, kteří pracují se svou předplatitelskou bází.

Proto se Unie vydavatelů rozhodla uspořádat na téma GDPR konferenci.

 

Ochrana osobních údajů – jste dobře připraveni na GDPR?

Termín konání: 14. září 2017

Místo konání: Hotel Angelo – Anděl, Praha

 

Účastnický poplatek:

Early Bird (do 11. 8. 2017) – 2.590 Kč – nečlen Unie vydavatelů; 1.490 Kč – člen Unie vydavatelů

Od 12. 8. 2017 – 3.499 Kč nečlen Unie vydavatelů; 2.499 Kč – člen Unie vydavatelů

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konference se uskuteční pod odbornou patronací Rady pro mediální právo Unie vydavatelů.

Konference se bude konat od 9.00 do cca 14. hodin s obědem.

Program budeme průběžně doplňovat.

Hlavní řečník: Mgr. Eva Škorničková, členka Pracovní skupiny Úřadu vlády ČR k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Programový obsah konference

a) Nařízení jako nový regulatorní rámec ochrany osobních údajů

 • co jsou osobní údaje z hlediska nové právní úpravy
 • unifikace pravidel a jejich přímá aplikovatelnost,
 • působnost nařízení,
 • základní principy nařízení,
 • přehled institutů a hlavních změn, jejich vysvětlení,
 • modifikace v právech a povinnostech.

b) Ochrana práv subjektů údajů v praxi

 • souhlas fyzické osoby se zpracováním,
 • právo na informace,
 • přístup a opravu osobních údajů,
 • právo být zapomenut,
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.

c) Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

 • zabezpečení osobních údajů,
 • ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů,
 • posuzování vlivu na ochranu osobních údajů,
 • vedení záznamů o zpracování,
 • na co si musí dát vydavatelé a další firmy pozor.

d) Výjimky pro vydavatele

e) Standardizace nástrojů správců a zpracovatelů

 • kodexy chování,
 • osvědčení o ochraně osobních údajů.

f) Pověřenci pro ochranu osobních údajů

 • kvalifikační předpoklady,
 • postavení a úkoly.

Závaznou přihlášku zašlete na e-mail: unie@unievydavatelu.cz

Závazné podmínky naleznete ZDE