Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
11. 12. 2018  |  11.23
Domácí stránka  | Aktuality

Aktuality

11. 12. 2018

Akční plán EU stanoví strategii boje proti dezinformacím

Dne 5. prosince byl v souvislosti s evropskými volbami roku 2019, jakož i množství vnitrostátních a místních voleb, které se budou konat v členských státech do roku 2020, zveřejněn interinstitucionální akční plán pro boj proti dezinformacím, který představila Evropská komise (viz zde). Akční plán je zaměřen na posílení boje proti dezinformacím v Evropě i mimo ni.

11. 12. 2018

Autorská práva: poslední kroky v rámci rakouského předsednictví

Minulý týden proběhla řada jednání institucí EU o návrhu copyrightové směrnice. Určitého pokroku bylo dosaženo během trialogu 3. prosince o článcích 14-16, avšak problematické otázky jsou stále otevřeny, což se týká článku 3a a článků 11 a 13. Pokud jde o článek 11, ačkoli bylo definováno několik částí jeho textu, zůstávají ještě diskutovány dvě otázky (ochrana krátkých úryvků a spravedlivý podíl novinářů).

11. 12. 2018

Rada TTE dne 4. prosince uzavřela práce rakouského předsednictví na ePrivacy

Rada TTE se konala dne 4. prosince a členské státy mohly vyjádřit své celkové názory na otázky ochrany soukromí v oblasti elektronických komunikací, ale také se konkrétněji vyjádřily ve vztahu k zbývajícím otevřeným otázkám. Celkově z výměny názorů vyplynulo, že členské státy stále nesouhlasí s úrovní ochrany v článku 6 (údaje o elektronickém obsahu a metadatech), což vyvrací tvrzení, že otázky telco byly vyřešeny.

11. 12. 2018

Text Rady EU týkající se návrhu k šíření teroristického obsahu online

Dne 6. prosince Rada schválila svou vyjednávací pozici k návrhu nařízení o předcházení šíření teroristického obsahu na internetu. Obecný přístup Rady nebyl očekáván, protože návrh Komise byl předložen teprve 12. září. Na druhou stranu Evropský parlament jmenoval nového zpravodaje Dana Daltona (ECR / UK) a stínové zpravodaje právě až minulý týden.

10. 12. 2018

Tisková zpráva - Neberte autorská práva vydavatelům tisku

V Radě EU a dalších evropských institucích v těchto dnech vrcholí jednání o podobě navržené směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Směrnice je součástí prosazování širší politiky Evropské unie na digitálním trhu, a tím i širší legislativní iniciativy obsahující další právní normy, jejichž cílem je vytvořit na evropském digitálním trhu férová a nediskriminační pravidla, která by umožnila evropským vydavatelským subjektům maximálně využívat digitální trh jako prostor pro svou expanzi a tím zajistit konkurenceschopnost evropské ekonomiky v globálním rámci. Na druhé straně si klade za cíl zajistit širokou přístupnost všech typů digitálních médií pro evropské občany a zajištění jejich široké, pluralitní, rozmanité ale také kvalitní a odpovědné informovanosti.

6. 12. 2018

Představen evropský akční plán proti dezinformacím

Evropská komise představila 5. prosince 2018 akční plán proti dezinformacím. Plán souvisí s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2019 a řadou celostátních a místních voleb, které proběhnou v členských zemích EU v roce 2020. Cílem plánu je prohloubit boj proti dezinformacím v Evropě i jinde.

5. 12. 2018

Poslanecká sněmovna schválila adaptační zákon ke GDPR zahrnující také výjimku pro novináře

Poslanecká sněmovna Parlamentu dnes ve třetím čtení schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů. Zákon upravuje některé právní vztahy v oblasti ochrany osobních údajů, jejichž konkrétní formulaci přeneslo od května tr. účinné celoevropské Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů na jednotlivé členské státy.

4. 12. 2018

Copyright: aktuální stav projednávání návrhu směrnice

Během třístranného dialogu, který proběhl minulý týden (26. listopadu) se diskuse zabývala článkem 11 a obsahovala také témata, jako je definice tiskových publikací (článek 2), zahrnutí zpravodajských agentur, ale netýkala se ochrany krátkých úryvků.

4. 12. 2018

Fake news: výsledek nedávných debat

Národní ministři kultury uspořádali v průběhu posledního jednání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 27. listopadu veřejnou rozpravu o řešení problému šíření dezinformací na internetu, zaměřenou na fake news, média a jejich úlohu ve vztahu k tomuto problému.

4. 12. 2018

Nařízení Platform to Businness: Rada EU se dohodla na obecném přístupu

Dne 29. listopadu Rada EU schválila svůj postoj k návrhu nařízení o P2B, čímž se o další krok přiblížila jednání v trialogu s Evropským parlamentem.