Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
25. 9. 2018  |  13.17
Domácí stránka  | Aktuality

Aktuality

22. 9. 2018

29. září – Den offline

Unie vydavatelů se připojila k pořadatelům Dne offline, kterými je webový magazín Flowee.cz s podporou Národního centra bezpečného internetu Den offline. Všechny akce probíhají pod hashtagem #denoffline. První český den offline se uskuteční 29. září 2018.

20. 9. 2018

Adaptační zákon k GDPR půjde v Poslanecké sněmovně do 3. čtení

Dne 18. září 2018 proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci 2. čtení diskuse a hlasování o vládním návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Jedná se o sněmovní tisk 138. Zákon adaptuje obsah Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a mění některé části české legislativy týkající se ochrany osobních údajů. Řada ustanovení GDPR totiž dává národní legislativě prostor pro konkrétní formulování určitých vztahů.

20. 9. 2018

Příspěvky z konference o autorskoprávní směrnici jsou dostupné online

Dne 28. 8. 2018 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář poslance Pirátské strany Mikuláše Peksy na téma Výzvy směrnice autorského práva na jednotném digitálním trhu EU. O konání semináře a jeho hodnocení jsme již na naší webové stránce informovali hned po akci.

19. 9. 2018

Konference Newsroom Summit proběhne 29. a 30. října 2018 v Oslu

Newsroom Summit je každoročním prestižním odborným setkáním šéfredaktorů a vedoucích redakčních pracovníků zpravodajských médií, které je zaměřeno na diskusi o nejnovějších trendech v oblasti zpracování zpravodajského obsahu. Na konferenci bude představena také řada případových studií o úspěšných zpravodajských projektech realizovaných v různých místech světa.

18. 9. 2018

Autorská práva: Parlament většinově podpořil práva vydavatelů

Dne 12. září se velká většina Evropského parlamentu shodla s tiskovými vydavateli, novináři a kreativním odvětvím a přijala svoje stanovisko k autorskému právu na jednotném digitálním trhu (438 poslanců pro, 226 proti a 39 se zdrželo hlasování). Změny navržené zpravodajem Axel Vossem (EPP / Německo) obdržely v Evropském parlamentu širokou podporu, na rozdíl od těch, které předložila frakce GUE nebo Zelení.

18. 9. 2018

Komise podniká kroky k řešení otázky šíření teroristického obsah online

Jean-Claude Juncker 12. 9. 2018 oznámil, že Komise bude klást důraz na boj proti online teroristickému obsahu. Nařízení zaměřené na tento boj je výsledkem veřejné konzultace o řešení nezákonného obsahu, ke které se připojily také EMMA a ENPA (souhrn je k dispozici zde). Tato konzultace byla příležitostí k vyjádření obav ohledně proveditelnosti stanovených lhůt pro zrušení obsahu a rizika nadměrného odstraňování legálního obsahu pro vydavatele.

18. 9. 2018

Ochrana whistleblowerů je projednávána v Radě Evropy: směřování k upřednostnění vnitřních kanálů

Dne 23. dubna Komise vydala návrh směrnice, která stanoví společné minimální standardy pro řešení současné roztříštěnosti ochrany whistleblowerů před represemi v celé EU.

18. 9. 2018

Opatření Komise na zajištění svobodných a spravedlivých evropských voleb

Dne 12. září vydala Komise v návaznosti na zprávu o stavu Unie Jeana-Claude Junckera doporučení týkající se kooperačních volebních sítí, online transparence, ochrany před incidenty proti počítačové bezpečnosti a boje proti dezinformacím v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a sdělení, jehož cílem je zajistit svobodné a spravedlivé volby.

17. 9. 2018

11 základních obchodních modelů pro vydavatele

Mezinárodní pracovní skupina pro inovace v médiích zveřejnila souhrn 11 strategií, které mohou vydavatelům umožnit úspěšně realizovat své podnikání v současné přechodné době vývoje mediálního trhu.

13. 9. 2018

Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly - polemika s článkem P. Koubského

Krást se nemá. Na tom se shodneme, že? Evropský parlament dnes schválil směrnici, která se snaží řešit notoricky známé internetové nešvary: obcházení copyrightu, upírání odměny tvůrcům, parazitování na cizí práci. Hurá, chtělo by se zvolat. Jenže na místě je spíš pláč a chmura, a to nejen podle našeho internetových věcí znalého analytika Petra Koubského.