Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
17. 7. 2018  |  13.11
Domácí stránka  | Aktuality

Aktuality

17. 7. 2018

Europoslankyně Michaela Šojdrová podpořila práva vydavatelů

Členka Evropského parlamentu za Českou republiku paní Michaela Šojdrová v rámci hlasování pléna EP o zprávě výboru JURI, které proběhlo 5. července 2018, spolu s dalším poslancem za Českou republiku Stanislavem Polčákem podpořila kompromisní návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu poslance a zpravodaje Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu Axela Vosse.

16. 7. 2018

Rakouské předsednictví EU a projednávání návrhu nařízení o e-Privacy

Jak jsme informovali na konci června, nedošlo v průběhu uplynulého bulharského předsednictví EU v prvním pololetí roku 2018 k žádnému většímu pokroku při projednávání návrhu evropského nařízení o e-Privacy. Rakouské předsednictví má v druhé polovině letošního roku podle oficiálně zveřejněného obsahu agendy svého mandátu záměr dosáhnout alespoň takového vývoje, který by byl obsahem „zprávy o vývoji“ určené pro jednání Výboru EU pro telekomunikace, které se uskuteční v prosinci tohoto roku, ale nemá za cíl dosáhnout všeobecného souhlasu/přístupu ke konečné podobě nařízení.

16. 7. 2018

Výbor pro kulturní záležitosti Evropského parlamentu projednal a schválil návrh novely směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Dne 11. července 2018 schválil Výbor pro kulturní záležitosti Evropského parlamentu dohodu o návrhu novely směrnice o audiovizuálních mediálních službách, kterou se v průběhu posledních měsíců zabýval Evropský parlament i Rada Evropy. Stanovisko výboru bylo v případě této směrnice poměrně jednoznačné, protože pro návrh hlasovalo 19 členů výboru proti 7 a dvou, kteří se hlasování vzdali.

9. 7. 2018

REFORMA AUTORSKÝCH PRÁV V EU BYLA ZDRŽENA EVROPSKÝM PARLAMENTEM

Dne 5. července 2018 proběhlo na plenárním zasedání Evropského parlamentu hlasování o rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti EP, který schválil a doporučil k dalšímu projednávání kompromisní návrh směrnice formulovaný poslance Axelem Vossem. Návrh mimo jiné obsahoval článek 11 o právech vydavatelů a článek 13 o povinnostech platforem ve vztahu k publikovanému obsahu.

4. 7. 2018

Reforma autorských práv EU: pravdy a mýty

V souvislosti s pojednáváním návrhu evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu se v rámci široce organizovaných kampaní odpůrců zavedení jasných pravidel na digitálním trhu objevila řada tvrzení, která zamlžují význam článků 11 a 13, které jsou klíčovou částí směrnice pro vydavatele tisku, aby se mohli bránit monetizaci svého obsahu třetími stranami bez toho, aby za to dostávali spravedlivý finanční podíl.

3. 7. 2018

Graf týdne: Přijímání plateb za zprávy roste po celém světě

Zatímco mnoho zpravodajských služeb stále váhá požadovat od svých uživatelů platby, údaje sestavené Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) naznačují, že se zpoplatňování stává globálně stále akceptovatelnějším.

3. 7. 2018

Prezentace mluvčích z konference FIPP Insider Miláno (26. června 2018) a Madrid (28. června 2018) jsou k dispozici na webu

Ve dnech 26. a 28 června proběhla v Miláně a Madridu další část programu FIPP Insider určeného pro manažery časopiseckých vydavatelství.

3. 7. 2018

V Nizozemsku iniciují nové měření crossmediální sledovanosti médií

Organizace zapojené do mediálního výzkumu v Nizozemsku společně dne 2. července 2018 předložily poptávku na návrh a realizaci nového měření médií.

29. 6. 2018

Petice Hlasujte proti komerčnímu zneužívání digitálního obsahu

Jedenáct signatářů se obrací s peticí týkající se návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu na poslance Evropského parlamentu za Českou republiku, aby hlasovali na nadcházejícím plenárním zasedání parlamentu příští týden pro kompromisní návrh textu směrnice, který bude projednáván. Por podporu petice použijte hashtag #vote4jurireport

28. 6. 2018

BUDOUCNOST TISKOVÉ SVOBODY A PROFESIONÁLNÍHO NOVINÁŘSTVÍ JE V RUKÁCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Zásadní odmítači autorského práva a američtí internetoví giganti se svými zájmy, kteří komerčně těží z bezplatné jízdy na cenném obsahu vytvářeném vydavateli, i nadále vedou hlasitou a zavádějící kampaň proti navrhované reformě autorských práv EU, která si razí cestu legislativním procesem EU.