Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
21. 11. 2017  |  09.44
Domácí stránka  | Aktuality

Aktuality

21. 11. 2017

Sorrell čelí grilování o budoucnosti reklamy před Sněmovnou lordů

Generální ředitel WPP sir Martin Sorrell je dotazován britskou Sněmovnou lordů na řadě témat týkajících se budoucnosti reklamy.

15. 11. 2017

Konzultace Evropské komise o fake news a vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni

Dne 13. a 14. listopadu se EMMA / ENPA zúčastnily konference zainteresovaných stran o falešných zprávách organizované Evropskou komisí.

15. 11. 2017

Obchod printových titulů vydavatelství Mladá fronta povede David Korn

Novým obchodním ředitelem printových ekonomických titulů vydavatelství Mladá fronta se od 13. listopadu 2017 stal David Korn. Nastupující obchodní ředitel působil dříve ve vydavatelství Mladá fronta jako ředitel inzerce divize Euro E15 (2011-2015), před tím pracoval jako Brand Marketing Manager deníku E15 a týdeníku Euro (2009-2011).

13. 11. 2017

Vydavatelství Mladá fronta vydává knihu Smart revoluce

Ve vydavatelství Mladá fronta, divize Knihy, vychází knižní novinky s názvem Smart revoluce s podtitulem Budoucnost přichází právě teď! Autor knihy Kamil Miketa zde láká čtenáře, aby prožili 66 všedních zázraků během jediného dne v chytrém městě Synopcity.

6. 11. 2017

Autorská práva: Diskuse Rady Evropy o estonském konsolidovaném textu návrhu směrnice

Technické diskuze v pracovní skupině Rady Evropy pro intelektuální vlastnictví se konaly ve dnech 6. a 7. listopadu.

6. 11. 2017

Novelizace AVMSD: Revize vyjednávacího mandátu Rady

Dne 27. října 2017 se estonské předsednictví Rady sešlo se zástupci z členských států, aby projednalo revizi svého mandátu k vyjednávání o novele směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Návrh obsahující tyto body revize byl zveřejněn serverem Politico ve třech částech ve stejný den.

6. 11. 2017

Postup v přípravě nařízení o ePrivacy: EMMA-ENPA se připravuje na diskusi Rady Evropy o ePrivacy.

Jakmile byl v Evropském parlamentu dokončen první významný krok legislativního procesu, zaměřila se pozornost na Radu EU.

1. 11. 2017

2. listopadu je Mezinárodní den k zastavení beztrestnosti za činy proti novinářům

Zástupce generálního ředitele pro komunikaci a informace UNESCO Frank La Rue připomíná ve svém dopisu, že 2. listopad je Mezinárodní den k zastavení beztrestnosti za činy proti novinářům. Tento den je výjimečnou příležitostí pro vnímání toho, jaké otřesné důsledky má beztrestnost za útoky na novináře v různých částech světa.

31. 10. 2017

Aktuality o ePrivacy: hlasování výboru LIBE a budoucí kroky

Dne 26. října plenární shromáždění Evropského parlamentu odhlasovalo potvrzení mandátu výboru LIBE pro jednání o nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy). Vzhledem k tomu, že mandát byl přijat 318 hlasy pro, 280 proti a 20 se zdrželi, zpráva LIBE je nyní oficiálním postojem Evropského parlamentu s ohledem na budoucí jednání v rámci trialogu složené z Evroské komise, parlamentu a Rady Evropy.

31. 10. 2017

Aktuality z jednání o směrnici o autorských právech: hlasování JURI odloženo a text Rady Evropy

V Parlamentu se očekává hlasování dvou výborů.