Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
14. 1. 2019

Autorská práva - rozhodující týden

Attaché členských zemí se minulý týden setkali, aby se informovali o postojích členských států k pojmu nepodstatné části tiskových publikací v návaznosti na dvojitý návrh formulovaný rumunským předsednictvím (buď je vyloučit bez toho, aby byly definovány nebo je vyloučil definováním nepodstatné…

14. 1. 2019

První kroky rumunského předsednictví v oblasti e-Privacy

8. ledna předložilo rumunské předsednictví na schůzi pracovní skupiny pro telekomunikace priority svého mandátu. Pokud jde o e-Privacy, předsednictví vyjádřilo ochotu pokročit v projednávání návrhu, přičemž zůstalo opatrné, neboť výslovně neuvedlo, že by mělo být dosaženo jistého obecného…

14. 1. 2019

Prozatímní agenda Rady EU během rumunského předsednictví

Rumunské předsednictví nedávno načrtlo prozatímní program schůzí Rady a jejich možné programové body na příštích 6 měsíců.