Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet

Aktuality

archív >
6. 12. 2017

Svoboda médií pod tlakem ve vyšegrádském regionu

Dne 13. prosince 2017 proběhne ve Varšavě konference Svoboda médií pod tlakem ve vyšegrádském regionu. Významní regionální šéfredaktoři a mediální experti budou diskutovat o řešeních, jak čelit vzrůstajícímu ohrožení žurnalistiky v zemích V4.

5. 12. 2017

EDAA předložila na každoročním summitu v Londýně mechanismus získávání souhlasu

Dne 28. listopadu se EMMA-ENPA zúčastnily výročního summitu Evropské interaktivní aliance digitální reklamy EDAA. Summit byl celodenní akcí, která se uskutečnila v Londýně, a představila řadu prezentací zainteresovaných stran o tom, jak splnit GDPR, a to zejména pokud jde o důsledky pro online reklamu.…

5. 12. 2017

Genderová rovnost v sektoru médií

Dne 29. listopadu se EMMA-ENPA zúčastnily schůzky zainteresovaných stran, kterou uspořádala poslankyně Evropského parlamentu Rory Palmerová k nedávno vydané zprávě o genderové rovnosti v mediálním sektoru. Na setkání se také zúčastnila Mezinárodní federace novinářů.

4. 12. 2017

Nové informace o autorských právech v Evropském parlamentu a Radě Evropy

EMMA-ENPA se poslední listopadový týden účastnila několika akcí a schůzek týkajících se autorských práv.