Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
15. 6. 2017  |  10.26

O nás

Činnost Unie vydavatelů, která je jedinou a reprezentativní asociací vydavatelů periodického tisku v České republice, se realizuje především v rámci sekcí. V rámci Unie vydavatelů působí samostatné Sekce deníků, Sekce časopisů a Sekce vydavatelů internetových titulů. Členy Sekce deníků jsou vydavatelé, kteří vydávají alespoň jeden deník (periodický tisk v novinové formě, vydávaný nejméně 3x týdně) nebo jeden suplement. Sekce deníků v současné době sdružuje 5 vydavatelů deníků a suplementů, kteří s výjimkou titulu Halo noviny všechny celostátní a regionální deníky. 

Sekce se v souladu se svým statutem zaměřuje zejména na podporu deníkové trhu. Činí tak prostřednictvím metodické a informační činnosti, jako příklady lze uvést trvalou spolupráci na kvalitní realizaci průzkumu čtenosti, zdokonalování metodiky monitorování inzerce nebo pravidelné měsíční zveřejňování tiskových zpráv o vývoji prodaného nákladu deníků. Významnou součástí činnosti sekce je i ochrana zájmu vydavatelů deníků např. z hlediska autorského práva (přebírání a využívání obsahu novin zejména ve vztahu k internetu). Předmětem pozornosti sekce je i vývoj celkového vydavatelského prostředí (zejména legislativního) a případné reagování na změny, a to i v evropském a světovém měřítku. Proto se zástupci sekce aktivně účastní mezinárodní spolupráce v rámci Světové asociace novin (WAN-IFRA) a Evropské asociace vydavatelů deníků (ENPA). 

Předsedou sekce je PhDr. Jiří Bareš (Borgis).

 

Členové sekce

Borgis, a. s.
Czech News Center, a. s.
Economia, a. s. 
MAFRA, a. s. 
VLTAVA-LABE-MEDIA, a. s.